/templates/equistotemplate/images/logo.png

CoachingPlus ®

Deze unieke vorm van begeleiding is bedacht om tot duurzame oplossingen te komen in situaties en cases waarbij de problematiek ingewikkelder ligt, waar complicaties spelen, of meerdere invloeden elkaar versterken.

Veel voorkomende cases waar CoachingPlus geïndiceerd is:

- functioneringsproblemen, die na interventies niet veranderen

- (vermoedens van) autisme, dyslexie, bijzondere intelligentie, of ADHD

- samengaan van conflict en verzuim, of functioneringsproblemen en verzuim

- management en medewerker zijn het niet eens over de aard van de problemen

- samengaan van lichamelijke - en psychische klachten

- er is een vermoeden 'hier is meer aan de hand'

- de gewone acht sessies met een psycholoog zijn niet geïndiceerd, of geven geen resultaat

- een persoonlijke kwetsbaarheid uit het verleden speelt mee bij de reactie op organisatie wijzigingen

 

Het Rotterdamse coaching netwerk werkt vanuit de driehoek coach-medewerker-omgeving.

Deze contextgevoelige coaching levert niet alleen sneller, betere en blijvende resultaten op, maar ook winst voor de organistie.

Een voorbeeld maakt dat duidelijk.

Een voorbeeld: winst maken van burnout
De coaches benaderen een case niet geisoleerd, maar geeft tevens advies aan de leidinggevende en de organisatie. De case wordt altijd gerelateerd aan de van tevoren vastgestelde organisatie doelen en personele uitdagingen.

Zo is burnout in feite een symptoom van problemen in zowel het individu, als in de organisatie.

Uiteraard pakken de coaches de burnout van de medewerker aan, want anders loopt deze de kans blijvend uitgeschakeld te worden. Voor burnout gebruiken de coaches een uitgekiend protocol met inzet van onze psychiater. Eerste winstpunt: de medewerker kan weer aan het werk.

Tevens spoort de coach de oorzaken in de persoon op; de medewerker krijgt inzicht in zijn biologie en in de patronen waardoor het zover gekomen is. Aan het symptoom burnout kunnen factoren ten grondslag liggen zoals ADHD, dyslexie, autisme/asperger, hoogbegaafdheid, bipolaire aandoening of persoonlijkheidsproblematiek. Dit kan weer gepaard gaan met disfunctioneren, regelmatig verzuim, conflicten en andere zaken, waar de medewerker ongelukkig onder is en de organisatie last van heeft. Tweede winstpunt: duurzame verandering in het gedrag en minder kans op terugval.

Voorts screent de coach de situatie op omgevingsfactoren. De coach verdiept zich in de organisatie en weet bijvoorbeeld dat hier taken en bevoegdheden niet altijd even helder zijn. Dat is een bekend verschijnsel dat statistisch gezien een hoog burnout risico met zich meebrengt. Derde winstpunt: De concrete casus wordt nu gebruikt om ook bij de leidinggevende, manager en directie veranderingen te bereiken, waardoor de gehele organisatie verder komt. Wanneer taken en bevoegdheden helder worden en leidinggevenden bovendien het belang hiervan gaan inzien, zal er efficiënter gewerkt worden én wordt veel schade door verzuim voorkomen en daalt het ziekteverzuim.

Dus: Win-win

Deze coaching levert resultaat op het niveau van de medewerker (functioneren of herstel), de afdeling (communicatie, samenwerking) en de organisatie (doelen en cultuur).