/templates/equistotemplate/images/logo.png

Kortdurend + oplossingsgericht

Het coaching netwerk, waar Equisto onderdeel van is, helpt werknemers om productiever te worden en met energie en plezier te werken.
Met minder kans op stress en ziekte. Daar hebben werknemer én werkgever baat bij.

Doen wat nodig is

Een kortdurend, oplossingsgericht coachingtraject van Equisto bestaat uit een intake, vijf gesprekken, een advies en een eindevaluatie. De werkgever/opdrachtgever is bij de intake en evaluatie betrokken. De intake resulteert in een concreet plan van aanpak met concrete doelen en werkpunten, gerelateerd aan de organisatiedoelen.

Met de coach kan een werknemer werken aan precies die zaken, die nodig zijn om beter te functioneren. Coaching doelen kunnen zijn: kwalitatief of kwantitatief functioneren, samenwerking, communicatie, conflicten, verzuim en uitvalrisico.

Het effectief benutten van de persoonlijke kwaliteiten staat voorop. Ook allerlei werknemersvragen kunnen aan bod komen:
Wat geeft jou energie? Waar krijg je stress van? Hoe kun je effectiever communiceren? Waar valt de samenwerking te verbeteren? Hoe kun je omgaan met veranderingen of verlies? Hoe bereik je een gezondere leefstijl? Ook privé zaken zoals: gezin, familie, relatieproblemen, schulden en mantelzorg kunnen worden meegenomen in het coachingtraject.

Snel en oplossingsgericht

Coaching vraagstukken worden doortastend en oplossingsgericht benaderd.
Soms moet iemands aanleg of persoonlijke geschiedenis eerst onder de loupe genomen worden, maar uiteindelijk gaat het er steeds om, dat de werknemer met plezier kan werken en kan bijdragen met zijn of haar kwaliteiten.

Organisaties kloppen bij het Rotterdamse coaching netwerk aan met de meest uiteenlopende problemen en behoeften op het gebied van personele ontwikkeling, variërend van klaagcultuur tot medewerkers met psychische klachten; van leiderschap tot conflicten, communicatie, samenwerking, re-integratie, disfunctioneren en ontslag. 

De coach heeft een breed scala aan kennis en ervaring, waardoor hij in staat is behoeften en problemen vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken te benaderen. De coach werkt niet met standaard trucjes, maar integreert verschillende benaderingen, methodes, rollen en sturingsmogelijkheden. De coach past die aan aan het individu en de specifieke situatie, de omstandigheden en de fase in het proces. De coach heeft oog voor zowel de belangen van de organisatie als die van de medewerker. Hij beziet de omgeving, de geschiedenis voorafgaand aan het traject, en de gevolgen voor de organisatie. Ook onderhoudt de coach contact met betrokken partijen zoals P&O, bedrijfsarts, therapeut, psycholoog etc.

Begeleiding door Equisto is daarom meer dan coaching alleen. En de resultaten zijn tastbaar op het niveau van organisatie, afdeling, leidinggevende en medewerker.

Inzetten van deze coaching betekent dat uw mensen gaan beseffen dat zij deel zijn van een groter geheel. Het vergroot hun bewustzijn, verantwoordelijkheid en zelflerend vermogen.