/templates/equistotemplate/images/logo.png

Werkwijze

 

Elke zaak begint met een intake met leidinggevende en medewerker. De coach maakt vervolgens een plan van aanpak met een korte situatieschets, de doelstellingen van de opdrachtgever, de werkpunten van de medewerker en de aanpak van de coach. In verband met de privacy gaat dit plan eerst naar de medewerker. Daarna gaat het plan samen met de offerte naar de opdrachtgever.

 

Een kortdurend, oplossingsgericht coaching traject bestaat uit een intake, vijf gesprekken en een eindevaluatie.

 

Een CoachingPlus traject wordt op maat samengesteld uit de verschillende interventies van de coaches en specialisten. De inzet kan bestaan uit:

 

coaching consulten, drie-gesprekken met de leidinggevenden of anderen, zoals de bedrijfsarts, consulten met onze psychiater samen met de coach, testen door onze psycholoog, of ander onderzoek door een van onze specialisten.

In de drie-gesprekken van de coach met de medewerker en de leidinggevende evalueren we de resultaten en krijgen medewerker en leidinggevende advies hoe zij samen verder kunnen.

 

Naast elk traject kan de medewerker deelnemen aan Mindfulness training.

 

Integrale visie
De integrale visie op het verband tussen individu en organisatie brengt mee, dat de coach een driehoeksrelatie met leidinggevenden en de medewerker aangaat, van waaruit de coach met beiden aan de ontwikkelingsdoelen werkt.

 

Zo krijgt hun beider proces weer doorgang. De medewerker wordt zich bewust van zijn gedrag, waar dit vandaan komt en hoe hij zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn functioneren. Hij herstelt zo nodig zijn verbinding met de organisatie. Daarnaast draagt de integrale aanpak bij aan de organisatiedoelen en krijgt ook de leidinggevende advies.