/templates/equistotemplate/images/logo.png

Coaching-bureau mens-en-werk

Equisto-coach Hans van de Velde begeleidt sinds 1998 werknemers in opdracht van werkgevers, HR-adviseurs en bedrijfsartsen. Samenwerkend in een netwerk van specialisten, zoals psychiaters, psychologen, en gespecialiseerde coaches, is Equisto hèt expertisebureau voor complexe werknemerssituaties.  

Onderzoek en coaching richten zich op mobiliteit, functioneren, conflicten, ziekteverzuim, communicatie, samenwerking en werknemerschap. Equisto helpt werknemers om productiever te worden, hun kwaliteiten (weer) te gebruiken en met energie en plezier te werken. Eén van de doelgroepen is daarbij de 10% werknemers met een bijzonder brein, zoals ADHD, ADD, autisme, dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid.

Contextgevoelige coaching

Een organisatie is een systeem van onderling verbonden en elkaar beïnvloedende onderdelen, die samen één geheel vormen. Dus een werknemer is als individu onderdeel van een afdeling, organisatie, branche en bedrijfscultuur.

Een mens wordt geboren met een bepaalde aanleg, waaruit door interactie met de omgeving een persoonlijkheid groeit, die functioneert binnen de werkomgeving. Deze omgeving is de context die Equisto meeneemt bij onderzoek en coaching.

De analyse, diagnostiek, behandeling en coaching richten zich dus op drie aspecten:

- de aanleg, zoals intelligentie, karakter, en bijvoorbeeld ADHD, autisme, hoogbegaafdheid of dyslexie

- de ontwikkelingsgeschiedenis, oftewel de opvoeding en scholing die de persoonlijkheid vormen

- de actuele omgeving thuis en op het werk.

Equisto-interventies zijn altijd oplossingsgericht en zorgen dat de kwaliteiten van uw werknemer beter tot zijn recht komen.

Door dit commitment krijgt u garantie tot voorbij de voordeur.

 

Referentials

Equisto werkt vooral voor bedrijven, onderwijs en overheden. Dit is een aantal opdrachtgevers waar we voor gewerkt hebben:

Akzo-Nobel, Arbodiensten, Ahrend, De Amersfoortse, ArboNed, Arbo-Unie, ARS Transport & Traffic Technology, ASVZ, Blauw Research, Boot & Dart, Brandweer Haaglanden, Brightsight, Campina, Combiwerk, Dekker-Zevenhuizen, DUO Dienst Uitvoering Onderwijs, Eastman, Emmaus College, Eneco, Erasmus MC, Fiom, FNV Bondgenoten, Fox-IT, Gemeenten Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Rotterdam en Schiedam, BOOR, Deelgemeenten, Dienst Kunst&Cultuur, dS+V, Gemeentewerken, Stadstoezicht, GGD, Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool Utrecht, Horticoop, Imtech, Jeugdzorg, Kempenhaege, Kerry Bioscience, Kinderopvang, KLM, KNAW, Koning & Hartman, Lentiz Onderwijs, Lloyds Register, Middin, Ministerie van Justitie, Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, CBG, CIBG, Nationale Nederlanden, O'Neill, Politie Utrecht, Rabobank, RET, FP-Ruys, ROC Eindhoven, ROC Zadkine, Rijkswaterstaat, Rijswijks Lyceum, Sazas, Sogeti, SRK, Staedion, Stedin, Steinmetz-De Compaan, SVB, Synventive, Tredin, Unilever, Vereniging Eigen Huis, VNG, De Vries & Verburg, VU-Amsterdam, Woonstad Rotterdam, Zellingen.